[IRI logo] Jeklena vlakna JV®

 

Domov
Novosti
Jeklena vlakna JV®

Jeklena vlakna JV®

Jeklena vlakna JV®, ki jih proizvaja podjetje IRI d.d. iz Ljubljane, so izdelana iz kvalitetne žice.

Namenjena so ojačanju strukture vseh vrst betonov. Z dodajanjem jeklenih vlaken v betonsko matrico se izboljšujejo lastnosti betona: žilavost, duktilnost, upogibna trdnost, udarna trdnost, odpornost proti utrujanju in odpornost proti obrabi. Jeklena vlakna v trenutku pojava razpok le te premostijo, beton pa ostane nosilen tudi po njihovem nastanko.

Jeklena vlakna JV® so optimalna rešitev za sestave mikroarmiranih betonov, kar dokazujejo doseženi rezultati, raziskave in številne reference. Jeklena vlakna JV so po zakonu o industrijski lastnini in po odločbi urada RS za industrijsko lastnino zaščitena blagovna znamka (vpisana v register znamk pod številko 9971668), zaščitena pa je tudi njihova oblika (model 9950125).

Postopki izbire vrste jeklenih vlaken temeljijo na projektiranju in optimiranju mikroarmiranih vrst betona, svetovanje pri pripravi in vgrajevanju le teh, obenem pa potekajo preiskave kvalitete svežih in strnjenih mikroarmiranih betonov ter razvoj novih kompozitnih materialov.

Inštitut IRMA d.o.o. izvaja projektiranje, razvoj, kontrolo in svetovanje mikroarmiranih betonov.

Prospekt jeklenih vlaken JV®

Zadnja sprememba: 11.05.2005